En slekt som stammer fra husmannen Ole Lagesen. Hans sønn Erich Olsen (1724–1801) ble gift med Marie Ellevsdatter Tandberg og fikk skjøte på en halvdel av Østre Tanberg av sin svigerfar. Deres sønn, stortingsmann for Buskerud Gulbrand Eriksen Tandberg (1775–1848) var farfar til landbruksdirektør Gudbrand Tandberg (1851–1929).