Talari, serie med gjel i elva Senegal i Sørvest-Mali, mellom byene Bafoulabé og Galougo.