Taizuan, også kalt Wuzhai, kinesisk oppskytningsbase for sivile og militære satellitter som skal i polare baner. Ligger ved 37,5° nord, 112,6° øst, ble innviet i september 1988.