Tainaron, i oldtiden navn på Kapp Matapan, sørspissen av halvøya Peloponnes i Hellas. Grekerne mente at nedgangen til dødsriket befant seg i en hule i fjellet her.