Tage Reedtz-Thott, dansk politiker (konservativ); medlem av Landstinget 1886–1910, utenriksminister i Estrups regjering 1892–94, konseilpresident (statsminister) 1894–97, da han ble styrtet av Estrup.