Tagabo, vulkansk fjellområde i Darfur i Sudan. Tagaboåsene ligger nord for Marrafjellene og sørvest for Meidob.