Den klassiske tadsjikiske litteraturen utgjør en del av den persiske litteraturen (se Iran, litteratur). På 1800-tallet var Akhmad Markhdum Donisj (1827-97) en innflytelsesrik forfatter og formidler av vestlig (russisk) tenkning og litteratur. Sadriddin Aini (1878-1954), en fremtredende kulturpolitiker og ofte kalt den tadsjikiske litteraturens far, er særlig kjent for sine romaner. På 1900-tallet har innflytelsen fra russisk litteratur vært sterk, og vestlige sjangere er blitt innført etter russisk forbilde. Abul-Qasim Lohuti (1887-1957) er særlig kjent for sin episke og lyriske diktning. Sotim Ulughzoda er en av sovjettidens mest kjente prosaforfattere. Blant sovjettidens forfattere kan også nevnes roman- og novelleforfatteren Jalol Ikromi og lyrikerne Mirzo Tursunzoda, Mirsaid Mirshakar og Ghaffor Mirzo. På tadsjikisk finnes det også en rik episk og lyrisk folkelitteratur.