TSE, overførbar spongiform encefalopati. Se Prionsykdommene.