USAs første operative system av jordobservasjonssatellitter for meteorologisk bruk, basert på TIROS-teknologien, se TIROS. Ni satellitter, fra ESSA 1 til ESSA 9, ble skutt opp 1966–69.