TIFF, format for punktgrafikk utviklet av Aldus og Microsoft. Formatet håndterer bilder i én farge, gråtoner, samt åtte og 24 biters farge. Standarden er ikke entydig, men finnes i et femtitalls varianter med blant annet ulike kompresjonsalgoritmer. De fleste utbredte PC-programmer med grafikk er i stand til å håndtere de vanligste variantene av TIFF-filer. Formatet gjelder for både Apple Macintosh og Windows, og TIFF-filer kan stort sett utveksles fritt mellom disse plattformene.