T-stål, en stålbjelke med tverrsnitt i form av en T, se profilstål.