Túpac Amaru-bevegelsen, eg. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), venstreorientert peruansk geriljagruppe, aktiv i perioden 1984–97; navn etter indianerlederen Túpac Amaru. Holdt des. 1996–april 1997 i alt 72 personer som gisler i 126 døgn i den japanske ambassaden i Lima. De 14 gisseltagerne (samt ett gissel og to politifolk) ble drept i en befrielsesaksjon gjennomført av peruanske spesialstyrker.