Túpac Amaru, eg. José Gabriel Condorcanqui, 1742(?)–81, indianerleder som 1780 ledet et væpnet opprør mot det spanske koloniveldet og fikk kontroll over store områder i Peru og Bolivia. Opprøret ble knust, og Túpac Amaru ble henrettet. Var etterkommer av den legendariske indianerlederen Túpac Amaru 1, som på 1500-tallet ledet inkaene i et mislykket opprør mot spanierne. Flere gerilja- og terroristgrupper har tatt navn etter Túpac Amaru, se Túpac Amaru-bevegelsen og Tupamaros.