Tårnåsen, tettbebyggelse i Oppegård kommune, Akershus, tett ved grensen til Oslo, sørvest for Grønliåsen, del av Oslo tettsted. Boligbebyggelse vesentlig fra 1960- og 1970-årene og nytt boligfelt på Kornmoenga. Forretningssenter. Sætre Kjeksfabrikk produserte kjeks her fra 1967-2000.