Syvende juni-medaljen, ble innstiftet ved kgl.res. 23. juni 1906 til minne om begivenhetene 7. juni 1905, og utdelt til Stortingets og regjeringens daværende medlemmer. Medaljen, som er utført i forgylt sølv, har på forsiden innskriften Hafrsfjord 872, Eidsvold 1814, Kristiania 1905 på en bunn av eikeløv og med omskriften Norges uafhængighed gjennemført. Baksiden viser en kjede av sammensluttede hender og innehaverens navn, og derunder Til minde om 7. juni 1905. Medaljen ble båret i bånd med nasjonalflaggets farger.