Sysselmannen på Svalbard

Logo
Av .
Kjerstin Askholt er sysselmann på Svalbard siden 2015.
Av .
Lisens: CC BY NC 2.0

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen er også politimester, notarius publicus og hjelpedommer ved underretten, og har dessuten andre offentlige funksjoner. Ifølge politiloven av 4. august 1995 § 17 er Sysselmannen namsmyndighet for Svalbard. Kjerstin Askholt er sysselmann siden 2015.

Faktaboks

etymologi:
norrønt sýslumaðr
også kjent som:

Syslemann

Sysselmannen er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men har flere oppgaver som ligger administrativt under andre departementer.

Sysselmannens oppgaver

På Sysselmannens websider oppgis følgende liste over oppgaver:

Hovedoppgavene er knyttet til politi- og miljøvernarbeid, men Sysselmannen er også miljøvernmyndighet for Svalbard. Blant miljøvernavdelingens viktigste oppgaver er:

 • naturoppsyn og overvåking av miljøet
 • ivaretakelse av miljøhensyn i arealplanlegging, utbygging og næringsvirksomhet
 • forvaltning av verneområder
 • forvaltning av flora og fauna
 • forvaltning av friluftsliv, turisme og ferdsel i utmark
 • behandling forurensningssaker og avfallshåndtering
 • oljevernberedskap
 • registrering, undersøkelser og informasjon knyttet til kulturminner
 • vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
 • kontroll av inn- og utførsel av kjæledyr
 • koordinering av veterinærtjeneste

Svalbard er et eget politidistrikt. Politiavdelingen har blant annet ansvar for følgende oppgaver:

Sysselmannen utfører en rekke andre tjenester som er underlagt ulike etater på fastlandet:

Ansatte

Sysselmannsetaten har vokst betraktelig de senere årene og spesielt siden midten av 1990-tallet i forbindelse med større og mer diverse aktivitet på øygruppen og innen forvaltningen. I 1980 var det 11 ansatte, i 2020 er det 50 ansatte listet hos etaten.

Transportmidler og budsjett

m/s Polarsyssel nord på Svalbard i 2016
Fartøy

Sysselmannen rår over et stort utvalg av transportmidler som spenner fra biler, terrenggående beltevogner, småbåter, snøskutere til to redningshelikoptre og tjenestefartøyet m/s Polarsyssel som ble spesialbygget og overlevert i 2014. Den skal operere på Svalbard i 10 måneder hvert år. Kostnaden for transporttjenestene ble satt til over 214 millioner kroner for 2020. Utgifter ellers til driften av etaten ble satt til snaue 72 millioner kr for 2020.

Bolig og kontor

Sysselmannsgården i rød og hvit foran med det grå administrasjonsbygget til høyre. Televerkets blå bygning i høyre kant og UNIS-bygget i bakgrunnen foran Adventfjorden
sysselmanns bygninger

Både bolig og kontor ligger på Skjæringa hvor den historiske Longyearbyen ble etablert i begynnelsen av 1900-tallet.

Sysselmannsgården ble oppført av staten i 1949–1950 som bolig og kontor for Sysselmannen og var tegnet av Eindride Slaatto. Den ligner en kongsgård fra eventyrene med sin L-formet rødmalte hovedbygning i to etasjer i tre med et hvitmalt treetasjes murtårn i enden mot fjorden. Inntil tårnet på den andre siden ligger den énetasjes laftede peisestuen. To små bygninger, fullmektigboligen og en stor port danner resten av det firkantede tunet.

Like ved boligen ligger dagens kontorkompleks/administrasjonsbygg. Det ble bygget ferdig i 1998 etter at kontorbygningen fra 1978 brant i 1995. Dagens bygg er tegnet av Jarmund & Vigsnæs arkitekter. Bygget ble utvidet i 2013-2014 for å huse en voksende stab med flere oppgaver.

Historisk tittel

I Norges middelalder var syslemannen kongens øverste embetsmann i et syssel, det vil si et forvaltningsdistrikt. Tittelen sysselmann ble igjen tatt i bruk ved loven om Svalbard av 17. juli 1925, som fortsatt gjelder i dag. I lovens § 5 er det fastslått at det på Svalbard skal være en sysselmann som oppnevnes av Kongen og har samme myndighet som en fylkesmann.

Tittelen sysselmann brukes også på Island og Færøyene, og svarer nærmest til den tidligere danske tittel herredsfogd (dommer og politimester i et herred).

Sysselmenn på Svalbard

Helge Ingstad var sysselmannsfullmektig på Svalbard i 1933-35.
/Helge Ingstad i 1932.
1925-1933 Johannes Gerckens Bassøe
1933-1935 Helge Ingstad (fullmektig)
1935-1941 Wolmer Tycho Marlow
1945-1956 Håkon Balstad
1956-1960 Odd Birketvedt
1960-1963 Finn Backer Midbøe
1963-1967 Tollef Landsverk
1967-1970 Stephen Stephensen
1970-1974 Frederik V. N. Beichmann
1974-1978 Leif Eldring
1978-1982 Jan S. Grøndahl
1982-1986 Carl A. Wendt
1986-1991 Leif Eldring
1991-1995 Odd Blomdal
1995-1998 Ann-Kristin Olsen
1998-2001 Morten Ruud
2001-2005 Odd R. Olsen Ingerø
2005 Sven Ole Fagernæs (kst.)
2005-2009 Per Sefland
2009-2015 Odd R. Olsen Ingerø
2015- Kjerstin Askholt

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Arlov, Thor Bjørn: Den rette mann. Historien om Sysselmannen på Svalbard, 2011, isbn 9788251928274

Kommentarer (1)

skrev Lars Mæhlum

Bør ikke det historiske ombudet heller ha syslemann som oppslagsform? Det ser ut til å være det vanlige i historisk faglitteratur.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg