Synura, algeslekt i klassen gullalger, med encellede, kolonidannende arter. Cellene er dekket med fint forkislede skjell og har to flageller. Lever planktonisk i ferskvann, og kan gi agurk- eller fiskelukt og bitter, metallisk smak til drikkevann.