Synechococcus, blågrønnbakterieslekt som dominerer det autotrofe prokaryote picoplanktonet i tempererte og varme hav.