Sydney Brenner, britisk molekylærbiolog. I 1996 grunnla han The Molecular Science Institute i Berkeley, California, USA, der han er president og vitenskapelig direktør. Fra 2000 er han også professor ved The Salk Institute for Biological Studies i La Jolla, California. Tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin for 2002 sammen med H. Robert Horvitz og John E. Sulston for oppdagelser angående genetisk regulering av organutvikling og programmert celledød.