Er Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati ('O Gud, du som velsigner swaziene') med tekst av Andrease E. Fanyana Simelane og melodi av David Kenneth Rycroft. Den ble valgt ut etter en konkurranse og antatt ved uavhengigheten 1968.