Svir, elv i Russland, renner i nordøstlig retning, mellom innsjøene Onega og Ladoga, 222 km lang. Svir inngår i sjøveien Kvitsjøen–Østersjøen. September 1941–juni 1944 dannet Svir den finsk-sovjetiske frontlinje.