Svinøy radiofyr, opprettet 1946, kjenningssignal SY, frekvens 293 kHz, rekkevidde 100/70 nautiske mil (dag/natt). Radiofyret har siden 1993 sendt korreksjonssignaler til det satellittbaserte navigasjonssystemet Navstar GPS.