Svik, i internasjonal humanitærrett en betegnelse på en bestemt type handlinger som er ulovlige i krigføring. Artikkel 37 i første tilleggsprotokoll av 1977 til de fire Genèvekonvensjonene av 1949 definerer svik som "handlinger som har til hensikt å svikte en motstanders tillit etter å ha forledet ham til å tro at han har rett til beskyttelse eller plikt til å yte beskyttelse i henhold til de folkerettslige regler som gjelder under væpnet konflikt", og bestemmelsen forbyr å drepe, skade eller ta til fange en motstander ved sviktaktig opptreden. Eksempler på dette er å late som at man overgir seg, at man simulerer at man er skadet eller syk, eller at man forkler seg som sivil. Svik må avgrenses mot såkalt krigslist, som ikke er forbudt.