Sverresborg, borganlegg nord for Bryggen, oppført 1185 i kong Sverres regjeringstid, senere ødelagt og gjenreist flere ganger. Like ved borgens grunnmurer ble senere Bergenhus festning oppført (påbegynt 1646).