Sverre Mauritzen, norsk politiker (H) og diplomat, siviløkonom. Medlem av Stavanger bystyre og formannskap 1976–84. Formann Stavanger Høyre 1973–75 og Rogaland Høyre 1977–81. Stortingsrepresentant for Rogaland 1981–93; ambassaderåd ved Norges faste delegasjon til EU 1993–96. Generalsekretær i Nordsjøsekretariatet 1996–97. Sekretariatsleder ved Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet (SAVOS) fra 1997. Mauritzen er også medeier i Mundal hotell fra 1992.