Sverre Leiro, norsk økonom, sønn av L. Leiro. Flere stillinger i Stabburet 1972–77 og fra 1980, bl.a. viseadm. direktør i Stabburet/Nora 1986–87. Adm. direktør i Nora Foods og konserndirektør i Nora Industrier 1987–91, adm. direktør og medlem av hovedledelsen i Orkla 1991–94. Konsernsjef i Hakon Gruppen 1994–95, deretter konsernsjef i NorgesGruppen.