Sverre, mannsnavn, norrønt Sverrir; opprinnelig tilnavn, dannet av samme rot som nynorsk sverra, svirra, 'svinge rundt', og har nok vært brukt om en villstyring. Navnet er kjent på Island fra 1100-tallet, men i Norge er kong Sverre og hans sønnesønns sønnesønn Sverre Håkonsson (sønn av Håkon Unge) de eneste kjente forekomstene før navnet igjen kom i bruk på 1800-tallet. Navnedag 9. mars.