Svermfangerkube, i birøkt enkel kube til å fange inn bisvermer med. Biene ristes/børstes ned i kassen og svermen innføres seinere i en vanlig bikube.