Sveriges Utbildningsradio AB, tidligere et selskap under Sveriges Radio AB, startet programvirksomheten 1. januar 1978. Utbildningsradioens virksomhet, som både omfatter radio og fjernsyn, er rettet mot fire områder: forskole, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring. Omtrent halvparten av sendetiden benyttes for voksenopplæring. UR har TV-kanalen Kunskapskanalen sammen med SVT. UR låner også sendetid i Sveriges Radios kanaler P1, P2, P3 og P4 samt Sveriges Televisions SVT1 og SVT2. I 2004 ble Kunskapskanalen, der UR leverer det meste av innholdet, lansert.