Sveriges Television AB, tidligere en del av selskapet Sveriges Radio AB, men ble skilt ut som eget selskap i 1994. Selskapet eier de to lisensfinansierte svenske fjernsynskanalene SVT1 (tidl. TV1) og SVT2 (tidl. TV2), Sveriges public service-fjernsyn. I tillegg har selskapet nyhetskanalen SVT 24, Barnkanalen og Kunskapskanalen (sammen med Sveriges Utbildningsradio, UR). Regulære fjernsynssendinger begynte i 1957, og fra 1969 sendte Sveriges Radio to fjernsynsprogrammer. Selskapet har studiofasiliteter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping og flere andre byer. I 1987 ble programvirksomheten omorganisert; Kanal 1 ble en Stockholmskanal, mens TV2 (Sverigekanalen) ble produsert i de ti distriktene. Ved en omorganisering i 1996 forsvant den regionale tilknytningen, samtidig som kanalene byttet navn til SVT1 og SVT2. I 2001 gjorde man en ny omfattende kanalomlegning, idet SVT1 da fikk ansvaret for brede program som appellerte til mange seere, mens SVT2 blev noe smalere. For SVT1 har omleggiongen omleggingen vært vurdert som meget vellykket, og kanalen har siden vært omtrent like stor som den private TV4, ofte Sveriges største kanal. Tidligere var de to statskanalene omtrent like store, og noe mindre enn TV4. Antall ansatte er ca. 2700 (2005), fordelt på 58 steder rundt i landet.