Sveriges Författareförening, stiftet 1893 av V. von Heidenstam og H. Tigerschiöld, med formål å verne om forfatternes rettigheter og bedre forfatternes kår ved fond og stipendordninger. C. Snoilsky var første formann. I 1971 gikk foreningen sammen med en rekke andre litterære sammenslutninger opp i Sveriges Författarförbund.