Svenstorp slott, i Lund kommune i Sverige, 8 km nordøst for bysentrum. Slottet er et toetasjes teglstensanlegg med trappetårn og høyt saltak, og ble oppført av den danske hoffarkitekten Hans van Steenwinckel d.e. for Beate Hvitfeldt 1596–99 i nederlandsk-baltisk renessansestil. To enetasjes fløyer ble tilføyd på 1700-tallet.