Svend Borberg, dansk dramatiker og teaterkritiker. Hans to viktigste stykker er Ingen (1920), det betydeligste danske skuespill om krigen og dens problemer, og Cirkus juris (1935), et tankespill som eksperimenterer med teaterets midler og opererer med retts- og skyldproblemet. Begge ble oppført ved en rekke europeiske scener. Synder og helgen (1939) sammenfører Don Juan og Don Quixote som typer. Hans siste stykke, Båden (1943), var et fordekt politisk innlegg mot demokratiet, et primitivistisk uttrykk for hans åndsaristokratiske sympati for nazismen.