Sven Storelv

Faktaboks

Sven Storelv
født:
23. januar 1923, Bergen

Sven Storelv, er professor emeritus i fransk språk og litteratur. Hans viktigste forskningsfelt er forfatterskapene til Charles Péguy og Georges Bernanos. Som medstifter av semiotisk forening spilte han også en sentral rolle i tidlig norsk semiotisk litteraturforskning. Storelv har også oversatt bøker og artikler til og fra fransk.

Bakgrunn

Etter filologistudier i Bergen og Oslo samt to års lingvistiske studier ved Sorbonne-universitetet i Paris med stipendium fra Meltzerfondet 1951-52, avla Storelv eksamen i fransk hovedfag ved Universitetet i Oslo i 1954 med oppgaven Les héros de Bernanos. Han var deretter hjemmearbeidende med barna i Frankrike en ti års tid. Da familien vendte tilbake til Bergen, ble han ansatt som høyskolelektor i fransk ved Norges Handelshøyskole (1964-1970), deretter som universitetslektor ved Universitetet i Bergen, hvor han ble utnevnt i et personlig professorat i fransk språk og litteratur i 1984.

Storelvs faglige interessefelt er preget av stor åpenhet og bredde, og han har tilført franskmiljøet ved Universitet i Bergen vesentlige teoretiske impulser, særlig gjennom sine seminarer for viderekomne studenter. Han besitter en omfattende kunnskap om europeisk litteratur, kunst, filosofi og litteraturteori. I 1993 ble Sven Storelv professor emeritus, og har siden, særlig frem til 2013, vært aktiv som konferansedeltager, artikkelskribent og oversetter.

Faglig forfatterskap

Storelvs viktigste forskningsfelt er forfatterskapene til de to katolske og samfunnsengasjerte forfatterne Georges Bernanos og Charles Péguy. Her han han fulgt opp en bergensk forskningstradisjon som ble innledet av Universitet i Bergens første professor i fransk og europeisk litteraturhistorie, Hans Aaraas (1919-1998).

Sosialisten Charles Péguy var en anarkistisk sosialist forfatter og tidsskriftredaktør som opplevde en religiøs omvendelse i 1908, ble en til uavhengig kristen nasjonalist og falt som soldat på slagmarken i 1915. Den i utgangspunktet høykirkelige Georges Bernanos er en av de betydeligste representantene for moderne katolsk litteratur i Frankrike. Under den den spanske borgerkrig gikk han kraftig ut mot pavekirkens støtte til general Franco. Sine ulike utgangspunkt til tross har de to forfatterne- felles et nasjonalpatriotisk historiesyn knyttet til religiøs overbevisning.

Sven Storelvs hovedpublikasjon i denne sammenheng er et utvalg på tolv artikler fra tidsrommet 1964-1991 om disse to forfatterskapene, redigert av Reidar Veland og utgitt i 1993 i forbindelse med Storelvs 70-årsdag: Péguy / Bernanos. Choix d’articles réunis à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de l’auteur le 23 janvier 1993.Didier/Érudition / Solum Forlag 1993.

Med denne artikkelsamlingen bekreftet Storelv sin sentrale posisjon innen internasjonal Bernanos- og Péguyforskning. Artiklene omhandler så vel filosofiske og polemiske tekster som romaner og lyrikk, analysert fra ulike komparative og kontrasterende perspektiver. Storelv retter blant annet søkelyset mot de to forfatternes bruk av religiøs symbolikk og påviser hvordan bruken av poetiske troper som metonymi og synekdoke blir mer betydningsbærende enn metaforbruk i begge forfatterskapene.

Sven Storelv analyserer de to forfatternes tekster fra ulike teoretiske synsvinkler, og flere av artiklene får frem sider ved forfatterskapene som ellers har vært lite belyst. Særlig har forfatterskapet til Bernanos stått sentralt i Storelvs forskning, noe som også gjelder hans vitenskapelige publikasjoner etter denne bokutgivelsen.

Sammen med Dinda Gorlée, kollega fra Universitetet i Bergen, grunnla Sven Storelv Norsk Forening for Semiotikk i 1985 og ble foreningens første president. Han var også blant stifterne av et tidsskrift for tegnvitenskap, Livstegn, der han publiserte en rekke artikler.

Utvalgte utgivelser

 • «Bernanos, témoin de la vocation de la France », i Actes du colloque de l’Université Stendhal, Presses Universitaires du Mirail, Grenoble 1994.
 • «Bernanos et ‘les voix’. Essai d‘une analyse bahktinienne de Sous le soleil de satan » i Colloque Bernanos á l‘Universite Marie Curie Sklodowska, Lublin, Klinsieck Paris 1998
 • « La ‘souillure’ dans Monsieur Ouine ou la résurgence d‘une religion primitive». I Colloque à l’Université de Picardie : Bernanos et l’interprétation, Klincksieck Paris 1998
 • «Soleil noir et splendeur, histoire et eschatologie dans l’œuvre de Georges Bernanos» i Colloque Bernanos, à l’ Université d’Aix-en-Provence. Presses de l’ Université d‘Aix-en-Provence 2009.
 • « La vérité et la vie ».Mélanges offerts à Monique Gosselin – Noat, A la recherche d’un sens : Littérature et vérité. Roman 20 – 50, collection «Actes». Lille 2014,
 • «Charles Baudelaire: ‘Les Chats’, Les Fleurs du Mal LXVI : En diskusjon av to analyser av diktet», Strukturalisme og semiologi, Nordisk Sommeruniversitets skriftserie, 2, Bergen 1973;
 • «Semiotics in Norway», T. Seabeok & J. Umiker-Sebeok (red.) The Semiotic Sphere, New York/London. Plenim Press 1986.

Utvalgte artikler fra andre forskningsfelt

 • «Sartres eksistensielle psykoanalyse», Tribune,1, 1979, Universitet i Bergen
 • «Fransk kvinnelitteratur og dens filosofiske forutsetninger», Norsk Filosofisk Tidsskrift, 20, 1985;
 • «Om ytringen – Bachelard og Bakhtin», H.V. Holm / T. Skorgen (red.): Dialogens tenker. Nordiske perspektiver på Bakhtin, Spartacus/Scandinavian Academic Press 2006
 • « Civilisation et Apocalypse polaire », Arena Romanistica, 13/2013.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg