Sven Sømme, født i Ringsaker, norsk zoolog og fiskeribiolog, bror av J. D. Sømme. Cand.real. 1932. Styrer av Fiskarfagskulen på Aukra 1940, leder av Statens forsøksvirksomhet for ferskvannsfiskeriene 1945, inspektør for ferskvannsfiskeriene 1946–52. Utgav avhandlinger om entomologi, laksens vandringer, ferskvannsbiologi og ferskvannsfiske.