Sven Petrus Ekman, svensk zoolog, dosent ved universitetet i Uppsala 1904, professor samme sted 1927. Innen ferskvannsbiologisk og dyregeografisk forskning har hans arbeider hatt grunnleggende betydning. Mest kjent er hans Djurvärldens utbredningshistoria på den skandinaviska halvön (1922), Tiergeographie des Meeres (1935) og denne i betydelig utvidet utgave under tittelen Zoogeography of the Sea (1953).