Sven Møller Kristensen, dansk litteraturhistoriker og kritiker, dr.philos. 1938, professor i nordisk litteratur ved Århus Universitet 1953–64, deretter ved Københavns Universitet. Han utgav bl.a. Digteren og samfundet (2 bd., 1942–45), en fremstilling av dansk 1800-tallslitteratur på sosiologisk grunnlag, Amerikansk litteratur 1920–1947 (1948), Dansk litteratur 1918–1950 (1950 og senere utg.), Digtningens teori (1958), Den dobbelte Eros (1966), Litteraturforskningens mål og midler (1967) og Den store generation (1974), samt en rekke studier over Georg Brandes.