Sven Karlsøn Skjenneberg, norsk veterinær. Cand.med.vet. 1953, vit. assistent/konsulent ved Veterinærinstituttet Harstad 1955–66, forsøksleder/bestyrer Statens reinforsøk 1968–78, sekr. Nordisk Organ for Reinforskning 1980–94. Redaktør for tidsskriftet Rangifer 1981–94, har skrevet boken Rein og reindrift (1965) samt en rekke vitenskapelige artikler om rein og reindrift. Hedersdoktor ved Sveriges Lantbruksuniversitet, æresdoktor ved Norges veterinærhøgskole.