Sven Adolf Hedlund, svensk redaktør og politiker, hovedredaktør av Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1852–96, riksdagsmann 1867–89; en ivrig talsmann for frihandel, utvidet stemmerett og et sterkere forsvar. Både gjennom sin politiske virksomhet og som journalist hører Hedlund med til sin tids fremste svenske liberalere.