Svein Lorentzen, norsk pedagog og utdanningshistoriker. Dr.philos. 1986. Professor i fagdidaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim fra 1991. Leder ved Program for lærerutdanning 1996–2001. Leder for internasjonale og nasjonale nettverk og forskningsprosjekter innen det historiedidaktiske feltet. Utgitt bøker og artikler om utdanningshistoriske og fagdidaktiske emner, bl.a. Fra fag til emner (1987), Samfunnsfag på amerikansk (1987), Skolen som samfunnsmedisin (1990) og Ja, vi elsker... (2005).