Svein Jørgensen Benterud, født i Nes (Buskerud), norsk meierikyndig. Som statens meieriinspektør ble han sterkt engasjert under planleggingen av en rekke meierier. Var lenge formann i Den norske meieriforening, grunnla Norsk meieritidende og var med å starte Oslo melkeforsyning.