Svavar Guðnason, islandsk maler, elev av Kræsten Iversen på Kunstakademiet i København 1935–36 og av Fernand Léger i Paris 1938. I en spenningsfylt, koloristisk uttrykksfull abstrakt form har han tolket mystisk betonte naturopplevelser, inspirert av den islandske naturen.