Svartkulp, navn på flere vann i Oslomarka, bl.a. i Nordmarka rett øst for Sognsvann. Dette er regulert til naturiststrand ved nord- og østbredden. I Østmarka ligger et vest for Skålsjøen, kjennetegnet ved sitt klare kildevann.