Svarstadtjernet, tjern på grensa mellom Nes og Sørum kommuner i Akershus fylke.