Svans, registrert varemerke fra Kverneland på Jæren for diverse trepunktmonterte traktorredskaper, først brukt om transportriver (silosvans, høysvans, steinsvans).