Svanøy Stiftelse, ble opprettet 1972 ved samarbeid mellom næringsliv, forskningsinstitusjoner og myndigheter, for å etablere et forsknings- og studiemiljø på Svanøy, med vekt på fagene zoologi, botanikk og næringsøkonomi.