Svärdsorden, svensk orden innstiftet 1748 av Frederik 1, ble tildelt militære «för tapperhet och framstående förtjänster i krigstid samt för gagnande och långvarig verksamhet». Ordenen, som hadde 5 grader, utdeles etter 1975 ikke mer.