Suzanne Valadon, fransk maler, arbeidet i sin ungdom som sydame og artist, og begynte som modell for Pierre Puvis de Chavannes, Auguste Renoir, Edgar Degas og Henri de Toulouse-Lautrec. 18 år gammel fikk hun sønnen Maurice Utrillo og begynte så som kunstner. Hun mottok impulser fra de foran nevnte kunstnere, samt fra Paul Gauguin og Pont-Aven-gruppen. Hennes maleri var preget av en presis og forenklet tegning og en kraftig og ren koloritt. Etter hvert kom hun inn i en fauvistisk periode, hvor hun nærmet seg Henri Matisse. Gjennom sin mann André Utter kom hun senere i kontakt med det kubistiske maleri.