Sutton Hoo-funnet, arkeologisk funn ved Sutton Hoo nær Woodbridge i Suffolk, England, ved munningen av elven Deben. I en gravhaug ble 1939 funnet en ca. 27 m lang, åpen, klinkbygd båt. Selv om skipets treverk ikke var bevart, kunne man se at båten var en noe mer primitiv type enn de norske vikingskip, og uten mast til seiling. Midtskips var det reist et tømret gravkammer som inneholdt en rik fyrstegrav, bl.a. med sølv- og bronsesaker av bysantinsk, koptisk og frankisk opprinnelse, frankiske gullmynter samt våpen og personlig utstyr som viser en høytstående gullsmedkunst. Begravelsen har funnet sted ca. 625, antagelig dreier det seg om en fyrste av det angliske kongehus. Flere av de utenlandske gjenstandene var mer enn hundre år gamle ved gravleggingen. Anlegget viser likhet med de samtidige skipsgraver fra Vendel i Uppland, Sverige, og de yngre norske fra vikingtiden.