Surveyor, serie på sju amerikanske månesonder som ved hjelp av fjernsynskameraer, i enkelte tilfeller også graveredskap og analyseapparat, etter myklanding skaffet månedata av vitenskapelig verdi, særlig til nytte for Apollo-programmet. Fem av sondene var vellykkede; de returnerte bl.a. over 85 000 nærbilder av Månen. Detaljer med en utstrekning ned til 0,5 mm var synlige. Surveyor 1 ble skutt opp 30. mai 1966, veide 995 kg, og var USAs første myklandingssonde. Surveyor 7, opp 7. jan. 1968, veide 1039 kg. Med utlegg til bæreraketter (Atlas Centaur) kom Surveyor-programmet på ca. 560 mill. dollar.